User Tools

Site Tools


blog:2006:06-10-pauk_mamaya

Паук Мамая

Як вийти Україні з тієї кризи, в яку її заштовхали не від совєтів, а ще раніше? З цього приводу, дуже добру думку, подав мій чоловік Святослав. Я постараюсь її пояснити.

Сьогодні наша країна нагадує велику посудину, у якій кипить смердюча суміш сучасної політики. З цього котла повними черпаками витягають нашу волю, нашу економіку, наш дух. Це так зручно, для світових глобалістичних злодіїв, у мутній воді перехідного періоду, виловлювати «рибу» для себе.

Обранці не справились зі своїм завданням. Чергові вибори не приведуть до кращіх результатів. Час спробувати інший шлях. Він не новий і досить простий. Створити народний паук. Сітку, в яку проникнути злодію тяжко. Великий казан, треба роздрібнити на безліч маленьких; по селах і містах, і з»єднати їх між собою «трубочками» – сполученнями. Закони фізики працюють і на суспільство. Якщо в одній точці трапляється зрада про це будуть знати в іншій. Купити всіх не вдасться. Провал в одному місці не буде катастрофою для країни.

Система таких українських пауків повинна працювати у всьому, у освіті, виробництві, продажу і т.д. Обов'язково, треба повернути наш звичай допомоги старим і сиротам. Відновити народну систему безкоштовного лікування. Поновити Народні дома для передачі навиків до молоді. Одним словом, відродити коло, де одне одного підтримує.

Немаловажним є існування банкової системи на місцях. Банки самопомочі в осередках: села чи міста, чи району.

Відродити козацтво, не реєстрове, а вільне, як було колись, від плуга. Не робити з козацтва професію, козаком мусить бути кожен українець-муж, не зважаючи на вік. Ми повинні стати МАМАЯМИ, – непідкупними, незвабними і відданими своїй землі. Ніяких партій і релігій.

Можна дати детальнішу картину, але це праця для більшого часу. Головне, залучити творчість на місцях. Дійсній еліті необхідно буде ходіння в народ. Гроші повинні втрачати свою вартість у таких осередках. Таким чином посередництво зведеться до стану відмирання, а трудар буде мати користь від своєї праці.

Сьогоднішні засоби масової інформації розкуплені, але рот нікому не закривають. Рано розслаблятися, можуть зачинити в любу мить. Скоритаємось з миті! Поки верхівка зайнята «коритом і табуретками».

Знаю, що ще багато на нашій землі русинів зі світлими головами і з незгубленою совістю. Можливо це слово дасть розвиток для досконалішої думки.


Святослав і Лідія Гуляк

додано 2006-06-10

blog/2006/06-10-pauk_mamaya.txt · Last modified: 2012/10/27 17:58 by admin